INFORMATIE VRIJWILLIGERS

Taken, posten en documentatie
Je krijgt een overzicht van de posten en vrijwilligers. Het is handig om, naast het zoeken naar jouw post, ook te kijken wie er op de posten naast je staan. Mogelijk wordt er in de postinstructie beschreven dat je taken moet bespreken met de naastgelegen post.

Verkeersregelaars
Om als verkeersregelaar te kunnen worden ingezet moet een instructie via het internet worden gevolgd. Zodra je de toets met goed gevolg heeft afgerond, ontvang je een instructieverklaring. Op de wedstrijddag moet je deze instructieverklaring samen met een geldig legitimatiebewijs bij je hebben. 

Op de wedstrijddag word je tussen 09:45 uur en 10:30 uur verwacht in het gemeentehuis aan de Ganzenmarkt 1 voor de laatste informatie, een vrijwilligershesje en een lunchpakket. De tijd waarop je je moet melden in het gemeentehuis, kun je vinden in het instructiedocument verkeersregelaar.

Postinstructie
Hier vind je een overzicht van alle posten. Er staat vermeld op welke tijd je op de post wordt verwacht met een indicatie van de eindtijd. In de postinstructie vind je alle informatie en bijzonderheden van de post en wat er van jou wordt verwacht. Neem de postinstructie voor de wedstrijddag goed door. Voor vragen kun je contact opnemen met de coördinator

Overzicht posten per afstand
Via onderstaande linkjes zijn, per afstand, de verdeling van de posten weergegeven in een plattegrond:

  • 1 en 2 kilometer
  • 5 kilometer
  • 10 kilometer
  • Halve Marathon

Bemensing drankpost
Vrijwilligers voor de drankpost worden in het gemeentehuis  verwacht voor de laatste informatie, een vrijwilligershesje en een lunchpakket. Het tijdstip kun je vinden in het instructiedocument.

Fietsers
Fietsers op de 10 km en de halve marathon worden om 10:30 uur verwacht in het gemeentehuis, Ganzenmarkt 1 voor de laatste informatie, een vrijwilligershesje en een lunchpakket.

De fietsers op de 5 km worden om 10:45 uur verwacht en de fietsers op de 1 en 2 km om 13:15 uur.

In het instructiedocument vind je alle informatie.

Posten en tijden
In deze lijst staat hoe laat je op een post aanwezig moet zijn en tot hoe laat je er moet blijven. De begintijd is ongeveer een kwartier voor de eerste loper zal passeren.

Graag aandacht voor het volgende
Je kunt de post pas verlaten als de fietser met bord “laatste loper” is gepasseerd en een teken daarvoor heeft gegeven.

Lint zoveel mogelijk opruimen in de buurt van de post waar je staat.
Kilometerbordjes en pijlen laten staan.

HOOFDSPONSOR:

LG COUNTUS_WIT-250px

AANMELDEN NIEUWSBRIEF:

EEN WEDSTRIJD VAN:

LG STICHTING HMO 500 px

Stichting Halve Marathon Oldenzaal
Postbus 77, 7570 AB Oldenzaal