Goed doel 2021: Natuurmonumenten

Op zondag 3 oktober vindt de Halve Marathon Oldenzaal plaats. Vanaf deze editie kunnen de rennende deelnemers de natuur voor drie opeenvolgende jaren ondersteunen. De bijdrage aan Natuurmonumenten komt ten goede aan drie bewoners van het gebied: de kleine ijsvogelvlinder, de ijsvogel en de overstekende padden.

Pronkstuk onder loopevenementen
De route van HMO gaat door het mooie glooiende Twentse landschap en kent diverse ‘hoogtepunten’: Tankenberg, Wilmersberg, Hakenberg en Paasberg. Het zijn echte kuitenbijters en kenmerken dit bijzondere evenement. Gezamenlijk doen we er alles aan om dit unieke heuvelachtige stukje Twente te behouden. Alle hulp is daarbij welkom.

Bossen voor de kleine ijsvogelvlinder
Naast de ‘bergen’ kenmerken oude loofbossen het gebied tussen Oldenzaal en De Lutte. De route voert de deelnemers door bospaden langs beekjes en bronnen: het leefgebied van de kleine ijsvogelvlinder. Twente is één van de laatste gebieden waar je deze fladderaar nog ziet. De vlinder is afhankelijk van de kamperfoelie; deze wordt gekoesterd om te voorkomen dat ook de laatste kleine ijsvogelvlinders verdwijnen.

Bronnen en beken voor de ijsvogel
De lopers passeren onderweg ook beekjes en bronnen. Helder stromend water is nodig voor de ijsvogel. Vanaf een laaghangende tak bespiedt hij de visjes en neemt dan doelgericht een duik. Hij bouwt zijn nestje op steile oeverranden. De extra financiële steun wordt onder andere gebruikt voor het behoud van deze oeverranden.

Oversteek voor kikkers en padden
De steun gaat tevens naar de padden die aan het einde van de winter in het donker vanuit de bossen naar de bronnen en poelen lopen om te paren en hun eitjes af te zetten. Er worden rasters langs de weg geplaatst om de dieren naar ingegraven emmers te leiden. ’s Ochtends vroeg worden de padden veilig naar de overkant gebracht.

Draagt u ook bij aan natuurbehoud van ons fraaie parcours? Steun dan Natuurmonumenten!

ijsvogel
Top