Goed doel 2019: Stichting Leergeld Oldenzaal

Wat is Stichting Leergeld?

Leergeld Nederland is een vereniging van lokale Leergeld Stichtingen, die wil voorkomen dat kinderen sociaal uitgesloten worden wanneer ze opgroeien in een gezin dat het financieel heel moeilijk heeft. De steun van de lokale leergeld stichtingen geeft deze kinderen de kans om mee te doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

In Nederland zijn momenteel 90 lokale Stichtingen Leergeld actief. Zij zorgen voor de daadwerkelijke hulpverlening aan de kinderen in hun gemeenten. Ze zijn verenigd in de Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland, of kortweg:  Leergeld Nederland. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen!

Stichting Leergeld Oldenzaal

Stichting Leergeld Oldenzaal is opgericht in 2005 en is operationeel vanaf juni 2006.

Leergeld Oldenzaal is een stichting die sociale uitsluiting van kinderen wil voorkomen.
Sociale uitsluiting voor kinderen dreigt als zij opgroeien in een gezin dat het financieel moeilijk heeft.
De financiële steun van Leergeld geeft kinderen de kans om mee te doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Leergeld Oldenzaal is een zelfstandige organisatie die aangesloten is bij de Vereniging van Stichtingen Leergeld Nederland, of kortweg Leergeld Nederland. In Nederland zijn 90 lokale stichtingen Leergeld actief.

Voor wie?

Leergeld steunt kinderen van 4 tot 18 jaar die in Oldenzaal wonen en van wie de ouders/verzorgers een inkomen hebben dat  lager is dan 120 % van het bijstandsniveau.

Wil je meer informatie over Stichting Leergeld Oldenzaal? Kijk dan op: http://www.leergeld.nl/oldenzaal/

c740a526-04f2-4ddb-a0bf-2ccff0b803e4_1_105_c

Pascal Butterhof,  voorzitter van de Stichting Halve Marathon Oldenzaal, overhandigde de cheque aan mw. Audrey in het Veld van Stichting Leergeld Oldenzaal tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond van LAAC Twente op 9 oktober 2019.

Top